دوره و شماره: دوره 30، 99-3 - شماره پیاپی 112، مرداد و شهریور 1399، صفحه 1-159 
1. مدل‌سازی رفتار فازی مخلوط دوتایی نفت سنگین/ بیتومن و حلال

صفحه 3-20

فاطمه کیوانی؛ محمد جواد امانی؛ عظیم کلانتری اصل