دوره و شماره: دوره 25، 1-85 - شماره پیاپی 85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1-238 
5. شناسایی، ساخت و ارزیابی غشاء مورد استفاده درسامانه شبنم خورشیدی

صفحه 64-74

حمیرا شریعت‌پناهی؛ فرح سرابی؛ محمد میرعلی؛ رادا زراسوند اسدی؛ مرجان یوسفی


9. تعیین لایه‌های مخزنی سازند ایلام براساس مطالعات رخساره‌ای و لرزه‌ای در جنوب شرقی خلیج فارس

صفحه 113-127

مجید خانجانی؛ سیدرضا موسوی‌حرمی؛ حسین رحیم‌پور بناب؛ محمدرضا کمالی؛ علی چهرازی


12. بررسی تجربی عملکرد نازل دوسیاله نیوماتیکی اختلاط داخلی

صفحه 158-168

امیر حیدری نسب؛ مجید حسن‌زادگان رودسری؛ عظیم اکبرزاده خیاوی


14. بررسی توانایی باکتری‌های بومی خاک جزیره سیری در پاک‌سازی آلودگی‌های نفتی

صفحه 180-192

زهرا خمار باقی؛ محمدعلی آموزگار؛ محمود شومندی؛ محمدمهدی دستغیب؛ حسن تیرانداز