دوره و شماره: دوره 25، 1-85 - شماره پیاپی 85، بهمن و اسفند 1394، صفحه 1-238 
شناسایی، ساخت و ارزیابی غشاء مورد استفاده درسامانه شبنم خورشیدی

صفحه 64-74

10.22078/pr.2016.580

حمیرا شریعت‌پناهی؛ فرح سرابی؛ محمد میرعلی؛ رادا زراسوند اسدی؛ مرجان یوسفی


تعیین لایه‌های مخزنی سازند ایلام براساس مطالعات رخساره‌ای و لرزه‌ای در جنوب شرقی خلیج فارس

صفحه 113-127

10.22078/pr.2016.584

مجید خانجانی؛ سیدرضا موسوی‌حرمی؛ حسین رحیم‌پور بناب؛ محمدرضا کمالی؛ علی چهرازی


بررسی تجربی عملکرد نازل دوسیاله نیوماتیکی اختلاط داخلی

صفحه 158-168

10.22078/pr.2016.587

امیر حیدری نسب؛ مجید حسن‌زادگان رودسری؛ عظیم اکبرزاده خیاوی


بررسی توانایی باکتری‌های بومی خاک جزیره سیری در پاک‌سازی آلودگی‌های نفتی

صفحه 180-192

10.22078/pr.2016.589

زهرا خمار باقی؛ محمدعلی آموزگار؛ محمود شومندی؛ محمدمهدی دستغیب؛ حسن تیرانداز