دوره و شماره: دوره 26، 6-95 - شماره پیاپی 91، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1-232 
مدل یکپارچه شبیه سازی فرایند تشکیل رسوب آسفالتین در دیواره چاه‌های نفتی

صفحه 91-106

10.22078/pr.2017.718

مهدی زینلی حسنوند؛ سید علی موسوی دهقانی؛ فرزانه فیضی؛ رضا مسیبی بهبهانی


مدل‌سازی پهنه‌های اکتشاف نفتی با شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) در GIS

صفحه 148-160

10.22078/pr.2017.724

نورالدین میثاق؛ نجمه نیسانی سامانی؛ عطااله عبدالهی کاکرودی؛ سید کاظم علوی پناه؛ عباس بحرودی